Udgifter ved AMU-kurser

Her kan du læse om udgifter, der kan søges om tilskud til ved AMU-kurser. 

Bemærk, at IKUF kun udbetaler de udgifter, der er dokumenteret og søgt om på forhånd. Kontoudtog eller dankortkvitteringer kan ikke godkendes som dokumentation.

Du kan ikke søge IKUF om tilskud til: uddannelsesmaterialer og ekstraudgifter ved at tage kurset i weekenden, når kurset udbydes på hverdage. IKUF vil altid korrigere kursusgebyret, hvis det indeholder andre ydelser end det rene kursusgebyr, som fx wellness, internat m.v.

Du kan søge om tilskud til: 

 • 85% af dit bruttoløntab: Se her.

IKUF bruger ALTID dit bikort.

 • Tilskud til kost og logi: Du kan kun få dækket udgifter til kost, hvis du har fået tilsagn om logi.
 • Du kan søge logi mellem kursusdagene, hvis du har mere end 60 km til undervisningsstedet. Afstanden beregnes via www.maps.google.dk.
 • Uddannelsesstedet dækker dine udgifter til logi op til kr. 500, kontakt uddannelsesstedet herom. Du kan søge IKUF om dækning herudover ud fra den geografiske placering af uddannelsen:
  • Hovedstadsområdet: Kr. 228,00
  • Århus: Kr. 150,00
  • Øvrige: Kr. 104,00
 • IKUF dækker udgifter til hovedmåltider (én morgenmad, én frokost og én aftensmad). Småfornødenheder osv. er for egen regning. Kost kan maksimalt udgøre kr. 292,50 pr. dag.
 • Har du fået tilsagn om overnatning dagen før, dækkes aftensmad med maksimalt kr. 160 på denne dag
 • Overnatning dagen før kræver samme tilsagn fra skolen, og skal søges på forhånd, og bevilliges kun hvis du har minimum 2½ times transporttid. Alle ansøgninger om dette vurderes individuelt. 
 • Transportgodtgørelse skal søges via VEU. 

Har du spørgsmål om SKAT?

 

Se info-film
fra IKUF

HK Privat Teknisk Landsforbund Dansk Metal CO Industri Fagligt Fælles Forbund Blik og Rør Dansk Industri Fødevareforbundet NNF Service Forbundet MFD Dansk El-forbund Dansk Jernbaneforbund
IKUF •
Vesterbrogade 6D, 4.sal •
1780 København V •
Tlf.: 3377 9130 •
Hverdage kl. 08:00-16:00 •
Mail: info@ikuf.dk