Klik her for at arbejde med aftalt uddannelse

 

Guide til oprettelse af rammeaftale (PDF)

Guide til oprettelse af uddannelsesplaner (PDF)

Aftalt uddannelse skal imødekomme virksomhedernes langsigtede udviklings- og kompetencebehov og tager ikke udgangspunkt i en lukningssituation.
Gøres der brug af aftalt uddannelse i virksomheden, erstatter den aftalte uddannelse muligheden for selvvalgt uddannelse for den enkelte medarbejder i det eller de kalenderår, hvor der afvikles aftalt uddannelse.

Forudsætninger for at søge aftalt uddannelse

 • Medarbejderen skal have 12 måneders anciennitet på virksomheden
 • Medarbejderen skal være omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst
 • Medarbejderen skal have timer til selvvalgt uddannelse til rådighed og bytter disse til aftalt uddannelse i det/de kalenderår, hvor der bruges aftalt uddannelse.
 • Der gives alene støtte til kurser fra positivlisten for aftalt uddannelse
 • Der skal være oprettet en rammeaftale og uddannelsesplan inden uddannelsesstart

 

 1. Opret rammeaftale

Virksomhedens kontaktperson logger ind med NemID eller pinkode og opretter en rammeaftale via linket over billedet.

Følgende informationer skal være klar:

 • Prosatekst med beskrivelse af det uddannelsesløft, der ønskes gennem rammeaftalen
 • CPR, navn, jobtitel og mailadresse på medarbejderrepræsentanten, som skal attestere rammeaftalen
 • Nemkonto- og registreringsnummer fra virksomheden, hvor tilskud skal udbetales til
 • Oplysninger om, hvem der skal kunne oprette individuelle uddannelsesplaner (skal være en eller flere kontaktpersoner i virksomheden)

Attestpersonen modtager en mail med link til login med NemID for at kunne attestere rammeaftalen. Når det er sket, sendes aftalen til aktivering hos sekretariatet, men der kan allerede oprettes individuelle uddannelsesplaner fra attest.

Attestpersonen fra B-siden er:

 • En overenskomstdækket medarbejderrepræsentant fra uddannelsesudvalget, hvis sådant findes, ellers, samarbejdsudvalget, hvis sådant findes, ellers tillidsrepræsentant for den pågældende medarbejdergruppe, hvis sådant findes, ellers talsrepræsentant for den pågældende medarbejdergruppe, hvis sådant findes.

En rammeaftale kan have følgende status:

 • Under oprettelse: aftalen er endnu ikke sendt til attest
 • Mangler attest af attestperson: aftalen er sendt til attest hos medarbejderrepræsentanten
 • Mangler aktivering af sekretariatet: rammeaftalen mangler aktivering af sekretariatet, men der kan allerede oprettes individuelle uddannelsesplaner efter attest af medarbejderrepræsentanten

En uattesteret rammeaftale udløber 4 uger efter, den er sendt til attest. Der sendes en advarselsmail ud til både kontaktpersonen fra virksomheden og attestpersonen, inden det sker.

Vær opmærksom på:
- At tilbagemeldingen fra sekretariatet baseres på de oplysninger, der anføres i de individuelle uddannelsesplaner. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, bortfalder eventuelle tilsagn.
- At tildelingen af støtte er betinget af, at rammeaftalen aktiveres og opfylder organisationsaftalen om "kriterier mv. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse", hvor bestyrelsen ud fra en samlet vurdering bl.a. har mulighed for at give afslag på ansøgninger.

 1. Opret individuel uddannelsesplan

Virksomhedens valgte kontaktperson(er) kan nu oprette individuelle uddannelsesplaner ud fra positivlisten for aftalt uddannelse. En kontaktperson kan kun se de uddannelsesplaner, som vedkommende har oprettet. Kontaktpersonen, som har oprettet rammeaftalen, kan se en oversigt over alle uddannelsesplaner.

En individuel uddannelsesplan oprettes ved, at der vælges fra en liste, hvilke kurser, der skal indgå for den specifikke medarbejder. De kurser, som medarbejderen skal på, skal fremgå af uddannelsesplanen. De kursusperioder, der allerede er fastlagt med en specifik periode (som skal stemme overens med deltagelsesperioden), udfyldes, og for de ikke periodefastlagte kurser efterlades felterne blanke. Når alle de ønskede kurser er valgt, sender kontaktpersonen den individuelle uddannelsesplan til attest hos medarbejderen, der logger ind med NemID. Midlerne tildeles først efter medarbejderens attest. Virksomheden skal på nuværende tidspunkt kontakte sekretariatet i forbindelse med ændringer af uddannelsesplaner og tilføjelse af datoer på kurser.

Bemærk! Tilskud tildeles først, når den specifikke kursusperiode er påskrevet ansøgningen, og såfremt der er midler til rådighed i fonden. Løndækningen fratrækkes SVU/VEU, som skal søges særskilt.

Der kan søges om tilskud til materialer, lønkompensation og kursusgebyr. Og der skal ansøges før kursusstart.

Omstillingsfonden: Ved akademi- og diplomuddannelser for faglærte og ufaglærte medarbejdere kan søges op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden til deltagerbetaling pr. person om året. Derfor vil det beløb blive fratrukket tilskuddet til deltagerbetaling fra IKUF.
Omstillingsfonden søges ved at medarbejderen udfylder en tro- og loveerklæring ved tilmelding til uddannelsesmodulet hos uddannelsesstedet.

IKUF står hverken inde for det juridiske eller ansættelsesretslige indhold af aftaler, som sendes i forbindelse med ansøgning om tilskud til EUV-forløb.

 1. Medarbejderen deltager på kursus

Medarbejderen deltager i den planlagte og aftalte uddannelse inden for præcis den periode, der er oplyst til sekretariatet. Såfremt medarbejderen bliver forhindret i at gennemføre kurset, skal der gives besked til sekretariatet med det samme, da tilskud ellers bortfalder.

Der ydes kun tilskud for dokumenterede og gennemførte kurser/kursusdele og kun på de specifikke datoer, der er opgivet på ansøgningen for kurset.

 1. Indsend kursusdokumentation

Medarbejderen stiller kursusbevis/deltagerbekræftelse og andet relevant dokumentation til rådighed for virksomheden, som indsender det til info@ikuf.dk (eller via link til sikker mail her) eller med post til IKUF, Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V. For refusion af EUV-elever kan der ske udbetaling på baggrund af dokumentation fra AUB og perioden mindst er 3 måneder i alt.

Frist for indsendelse af dokumentation er 3 måneder efter forventet slutdato.

 1. Få udbetaling

Al udbetaling sker til virksomheden til det i rammeaftalen oplyste CVR-nummer.

SFKF: Behandling af ansøgninger sker ud fra en konkret vurdering.

IKUF:

 • Hvilket tilskud og hvilke uddannelser (positivlisten) kan søges, klik her

 • Oversigtsskema over tilskud, klik her

 • Pjece om aftalt uddannelse, klik her

 • E-guide til arbejde med aftalt uddannelse, klik her

Brug for gratis hjælp?

 • Sønderjylland og Fyn: Annette Lindeman Carlsen, tlf. 51965334 eller alc@iu.dk
 • Sjælland og Øerne: Peter Høier, tlf. 51520510 eller peh@iu.dk
 • Midtjylland: Gitte Trier, tlf. 30903281 eller gt@iu.dk
 • Nordjylland: Charlotte Bøvling Pedersen, tlf. 21944417 eller cbp@iu.dk

Webinar afholdt 07.06.2022:
Fra strategi til uddannelse

Webinar afholdt 08.02.2022:
Et aftalt kompetenceløft med automatikteknikeruddannelsen

Webinar billede

Webinar afholdt 29.09.2021:
Et aftalt kompetenceløft med Industrioperatøruddannelsen

Webinar afholdt 27.10.2020:
Hvordan søger man en akademiuddannelse og hvor finder man informationer om uddannelserne

Billede af webinar aftalt uddannelse

 

Webinar afholdt 20.08.2020:
Muligheder med aftalt uddannelse og regelsættet og forudsætninger for aftalt uddannelse 

Billede af webinar forside

 

Webinar afholdt 19.06.2020:

Webinar om aftalt uddannelse

Webinar om aftalt uddannelse

Webinar om aftalt uddannelse

HK Privat Teknisk Landsforbund Dansk Metal CO Industri Fagligt Fælles Forbund Blik og Rør Dansk Industri Fødevareforbundet NNF Service Forbundet MFD Dansk El-forbund Dansk Jernbaneforbund
IKUF •
Vesterbrogade 6D, 4.sal •
1780 København V •
Tlf.: 3377 9130 •
Hverdage kl. 08:00-16:00 •
Mail: info@ikuf.dk