Ofte stillede spørgsmål

Aftalt kursusdeltagelse ifbm. en arbejdsfordeling efter overenskomstens regler

Støttemulighederne for løndækning er i overensstemmelse med den gældende overenskomstaftale knyttet til de situationer, hvor kurset giver adgang til offentlig løntabsgodtgørelse. Kontakt jeres faglige organisation for at høre mere om hvilke regler der gælder i jeres situation.

Hvem kan søge?

Virksomheder, der indbetaler til IKUF, kan søge om tilskud til uddannelse i forbindelse med en arbejdsfordeling.

Hvordan søger vi?

Ansøgningen skal indsendes via IKUF's hjemmeside. Det er nødvendigt at have et virksomhedslogin for at kunne oprette en ansøgning. Hvis I ikke allerede har dette, skal en medarbejder med virksomheds NemID logge ind og vil automatisk blive oprettet.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen er delt i to. Når I ved, at I vil påbegynde en arbejdsfordeling, skal I indsende en ansøgning om godkendelse. Når I afslutter fordelingen og skal uploade dokumentationen, skal I gå ind i jeres oprindelige ansøgning og vælge, at refusionen kan udbetales.

Hvad skal ansøgningen om godkendelse indeholde?

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter, der uploades via ansøgningsskemaet:

 • Lokalaftale om arbejdsfordeling
 • Blanketterne AR292 og AR 293
 • Kursusplan* (skabelonen finder du her)
 • Bekræftelse på modtagelse fra jobcenteret

Derudover skal I oplyse, hvor mange udgifter I forventer at have i forbindelse med arbejdsfordelingen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at IKUF kun kan refundere de udgifter, der er dokumenteret af jer ved fordelingens afslutning.

*Bemærk, at uddannelsen max må udgøre halvdelen af den samlede fordelingsperiode, og at mindst halvdelen af uddannelsesdagene skal ligge på ledighedsdagene.

Hvad skal vi uploade, når vi anmoder om at få refusionen udbetalt?

Når I har valgt, at fordelingen ønskes udbetalt, skal I uploade følgende dokumenter:

 • Kursusbeviser
 • Fakturaer fra skolen
 • Kvitteringer som dokumentation for, at fakturaerne er betalt
 • Afregningsgrundlaget

Afregningsgrundlaget skal stemme overens med de indsendte beviser og fakturaer. I kan derfor med fordel udfylde arket med udgangspunkt i de udstedte kursusbeviser. Husk at udfylde oplysningerne i den skabelon, I finder i ansøgningsskemaet.

Hvad skal fakturaen indeholde?

IKUF kan kun udbetale udgifter, der er indsendt fyldestgørende dokumentation for. Sørg derfor for, at jeres fakturaer indeholder følgende oplysninger:

 • Kursets AMU-fagkode
 • Kursets navn
 • Hver enkelt deltagers navn og CPR-nummer
 • Pris pr. deltager

Hvilke uddannelser kan vi søge tilskud til?

I kan søge tilskud til uddannelser, der modtager offentligt tilskud, og som ligger inden for IKUF's støtteområde.

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

IKUF kan først udbetale tilskuddet, når hele fordelingen er afsluttet. Det betyder, at I som virksomhed skal dække alle udgifter til kursusgebyrer og løn under fordelingen. Når fordelingen er afsluttet, refunderer IKUF udgifter til kursusgebyrer samt op til 85% af udgifterne til løn i uddannelsesperioderne.

Vær opmærksom på, at de 85% af løntabet dækkes i samarbejde med SVU og/eller VEU, som I skal huske at søge.

Vær opmærksom på, at fakturaerne skal være udspecificeret således, at vi kan se, hvem der er betalt for samt hvilket kursus, der er tale om.

Er der udgifter, IKUF ikke dækker?

IKUF dækker ikke tillæg i forbindelse med kurser, der afholdes på virksomheden. Derudover dækker vi ikke skifteholdstillæg og andre variable tillæg til medarbejdernes løn, ligesom der ikke ydes tilskud til materialer.

Derudover kan IKUF kun dække udgifter, der er indsendt dokumentation for.

Hvordan påvirker arbejdsfordeling medarbejdernes ret til selvvalgt uddannelse?

Uddannelsesaktiviteter under arbejdsfordeling omfattet af IKUF-reglerne er ingen hindring i relation til den enkeltes selvvalgte uddannelse.

Hvor kan jeg læse mere om ordningen?

Reglerne er nærmere omtalt i Industriens Overenskomst § 47, stk. 3 (se også § 44 og 45) i Bilag 2, pkt. 8 samt i Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 7 litra c (se også § 25, stk. 1 og 4). Reglerne er yderligere suppleret af Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond, stk. 9.

Hvad er IKUF?

IKUF er Industriens Kompetenceudviklingsfond, 
som støtter selvvalgt og aftalt uddannelse, 
der kan bruges inden for industrien. 

Vesterbrogade 6D, 4.sal
1780 København V

Tlf. 3377 9130
Mail: info@ikuf.dk
Send os en sikker mail

Hverdage kl. 8:00-16:00

HK Privat Teknisk Landsforbund Dansk Metal CO Industri Fagligt Fælles Forbund Blik og Rør Dansk Industri Fødevareforbundet NNF Service Forbundet MFD Dansk El-forbund Dansk Jernbaneforbund
IKUF •
Vesterbrogade 6D, 4.sal •
1780 København V •
Tlf.: 3377 9130 •
Hverdage kl. 08:00-16:00 •
Mail: info@ikuf.dk