Særlige regler i forbindelse med lukning af uddannelsessteder som følge af Covid19 lovgivning

Opdateret 26.03.2020: Udviklingen følges tæt og følgende udmelding opdateres, når der kommer ny information. Medarbejderne i fondene arbejder lige nu som normalt og behandler alt vi får ind.

Nye ansøgninger:
Der ydes ikke tilsagn om støtte til kurser, som planlægges gennemført i perioden frem til uddannelsesstederne åbner igen. Hvis der er tale om fjernundervisning, ydes der fortsat dækning til kursusgebyr, men ikke til løntab. 

Allerede godkendte kurser, som omlægges til fjernundervisning
Hvis dit kursus omlægges til fjernundervisning dækkes både kursusgebyr og løndækning. Det er en betingelse, at kurset/rammeaftalen er godkendt hos IKUF senest 10. marts.

Aflysninger:
Er eller bliver dit kursus aflyst, skal du straks kontakte din arbejdsgiver for at afklare om du kan møde ind på arbejde. Kan du ikke det skal du henvende dig til din faglige organisation, som hjælper dig med at kontakte IKUF. 

Udbetaling af afholdte kurser forud for lukning af skolen
Dette udbetales som normalt. Kan en skole ikke udstede bevis, så kan vi først udbetale, når vi modtager beviset eller en anden dokumentation for deltagelse udstedt af skolen. For AMU-kurser accepteres et udklip fra efteruddannelse.dk, hvis vi kan se at du var tilmeldt kurset senest den 10.03.

Uddannelseskonsulenttjeneste:

Ønsker din virksomhed gratis besøg eller telefonisk rådgivning af en konsulent fra Dansk Industris og CO-industris uddannelseskonsulenttjeneste, kan disse kontaktes:

  • Finn Brøndum, tlf. 20224184 eller fbr@iu.dk
  • Annette Lindeman Carlsen, tlf. 51965334 eller alc@iu.dk
  • Peter Høier, tlf. 51520510 eller peh@iu.dk

Kontakt administrationen:

3377 9130 (hverdage kl. 8.00-16.00)
info@ikuf.dk

Send os en sikker mail

HK Privat Teknisk Landsforbund Dansk Metal CO Industri Fagligt Fælles Forbund Blik og Rør Dansk Industri Fødevareforbundet NNF Service Forbundet MFD Dansk El-forbund Dansk Jernbaneforbund
IKUF •
Vesterbrogade 6D, 4.sal •
1780 København V •
Tlf.: 3377 9130 •
Hverdage kl. 08:00-16:00 •
Mail: info@ikuf.dk
Sikker mail •
Persondata- og cookiepolitik