Betaler IKUF for kost og logi i forbindelse med uddannelsen?

IKUF udbetaler kun tilskud til udgifter til kost og logi, der er søgt om og godkendt på forhånd, og såfremt logi er dokumenteret med faktura og kvittering (de faktiske omkostninger dækkes). Kost udbetales som en skattefri diæt, der indberettes til Skat.

Betingelser:

  • Du kan søge tilskud til logi mellem kursusdagene, hvis du har mere end 60 km til undervisningsstedet. Der beregnes via Google Maps med korteste rute
  • Der kan kun søges og bevilliges kost ved samtidig nødvendig, søgt og godkendt logi

Satser:

  • Kost: Kr. 300 pr. døgn. Dagen før: kr. 160 til aftensmad. Sidste kursusdag: kr. 140 til morgenmad og frokost
  • Logi ved AMU: Kr. 150 pr. døgn (du modtager 550 kr. fra uddannelsesstedet)
  • Logi ved andre uddannelser: Kr. 700 pr. døgn

Øvrige betingelser:

  • Overnatning dagen inden kursusstart bevilliges kun, hvis du har minimum to og en halv times transporttid til uddannelsesstedet, og såfremt du selv søger om det på din ansøgning. Alle ansøgninger om dette vurderes individuelt
  • Transportgodtgørelse skal ved AMU-kurser søges via VEU - Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse og ved andre uddannelser søges via IKUF ved ansøgningens oprettelse, som indberetter det udbetalte tilskud til Skat

Du kan ikke få tilskud til:
÷ Ekstraudgifter ved at tage kurset i weekenden, når kurset udbydes på hverdage
÷ Kørsel med taxa
÷ Parkeringsbilletter
÷ Ikke obligatoriske udgifter
÷ IKUF vil altid korrigere kursusgebyret, hvis det indeholder andre ydelser end det rene kursusgebyr, som fx wellness, internat m.v.
 

Særligt omkring akademiuddannelser

  • IKUF forbeholder sig retten til at nedskrive kursusgebyrer i forbindelse med akademiuddannelser, hvis det viser sig, at gebyret indeholder udgifter ud over det rene kursusgebyr. Alternativt vil IKUF henvise til anden og billigere udbyder
  • IKUF dækker ikke internatkurser og forplejning i forbindelse med akademiuddannelser, og kost dækkes kun i forbindelse med samtidig nødvendig og godkendt overnatning
  • Omstillingsfonden skal søges til dækning af kursusgebyret.
HK Privat Teknisk Landsforbund Dansk Metal CO Industri 3F Industri Blik og Rør Dansk Industri Fødevareforbundet NNF Service Forbundet MFD Dansk El-forbund Dansk Jernbaneforbund
IKUF •
Vesterbrogade 6D, 4.sal •
1780 København V •
Tlf.: 3377 9130 •
Hverdage kl. 08:00-16:00 •
Mail: info@ikuf.dk
Sikker mail
Persondata- og cookiepolitik