Betaler IKUF for kost og logi i forbindelse med uddannelsen?

Der gælder forskellige regler afhængig af, om du søger kost og logi til AMU-kurser eller anden uddannelse.

Husk:
IKUF udbetaler kun tilskud til udgifter, der er dokumenteret og søgt om på forhånd. Kontoudtog eller dankortkvitteringer kan altså ikke godkendes som dokumentation. Det gælder ved alle typer kurser og uddannelser.

Tilskud til udgifter ved AMU-kurser:

+Du kan kun få dækket udgifter til kost ved samtidig nødvendig og dokumenteret logi, hvis IKUF har givet tilsagn om at dække udgifterne
+ Du kan søge tilskud til logi mellem kursusdagene, hvis du har mere end 60 km til undervisningsstedet. Afstanden beregnes via Google Maps
+ Uddannelsesstedet dækker dine udgifter til logi op til kr. 500 pr. døgn - kontakt uddannelsesstedet herom. Du kan søge IKUF om dækning herudover ud fra den geografiske placering af uddannelsen:

  • Hovedstadsområdet: kr. 228,00 pr. døgn
  • Århus: kr. 150,00 pr. døgn
  • Øvrige: kr. 104,00 pr. døgn

+ IKUF dækker udgifter til hovedmåltider (én morgenmad, én frokost og én aftensmad). Småfornødenheder osv. er for egen regning. Kost kan maksimalt udgøre kr. 292,50 pr. dag.
+ Har du fået tilsagn om overnatning dagen før første kursusdag, dækker IKUF udgifter til aftensmad med maksimalt kr. 160,00 på denne dag
+ Overnatning dagen inden kursusstart bevilliges kun, hvis du har minimum to og en halv times transporttid til uddannelsesstedet, og såfremt du selv søger om det på din ansøgning. Alle ansøgninger om dette vurderes individuelt
+ På kursets sidste dag kan kost maksimalt udgøre kr. 132,50 da aftensmad ikke dækkes der
+ Transportgodtgørelse skal søges via VEU - Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse
+ Du kan søge om tilskud til 85% af dit løntab uden tillæg.

Du kan ikke få tilskud til:

÷ Udgifter til uddannelsesmaterialer
÷ Ekstraudgifter ved at tage kurset i weekenden, når kurset udbydes på hverdage
÷ Broafgift eller andre udgifter ifm. transport
÷ IKUF vil altid korrigere kursusgebyret, hvis det indeholder andre ydelser end det rene kursusgebyr, som fx wellness, internat m.v.


Tilskud til udgifter ved andre uddannelser (andre end AMU)

Du kan søge om tilskud til:
+ Deltagergebyr og obligatoriske bøger/bogpakke
+ Du kan kun få dækket udgifter til kost, hvis du har fået tilsagn om logi. Du kan søge logi mellem kursusdagene, hvis du har mere end 60 km til undervisningsstedet. Afstanden beregnes via www.maps.google.dk.
+ Logi dækkes ud fra den geografiske placering af uddannelsesstedet:

  • Hovedstadsområdet: kr. 728,00 pr. døgn
  • Århus: kr. 650,00 pr. døgn
  • Øvrige: kr. 604,00 pr. døgn

+ IKUF dækker udgifter til hovedmåltider (én morgenmad, én frokost og én aftensmad). Småfornødenheder osv. er for egen regning. Kost kan maksimalt udgøre kr. 292,50 pr. dag.
+ Har du fået tilsagn om overnatning dagen før første kursusdag, dækker IKUF udgifter til aftensmad med maksimalt kr. 160,00 på denne dag
+ Overnatning dagen inden kursusstart bevilliges kun, hvis du har minimum to og en halv times transporttid til uddannelsesstedet, og såfremt du selv søger om det på din ansøgning. Alle ansøgninger om dette vurderes individuelt
+ På kursets sidste dag kan kost maksimalt udgøre kr. 132,50 da aftensmad ikke dækkes der
+ Transportgodtgørelse skal søges hos IKUF ved ansøgningens oprettelse
+ Du kan søge om tilskud til 85% af dit løntab uden tillæg.

Du kan ikke søge om tilskud til:
÷ Kørsel med taxa
÷ Parkeringsbilletter

Særligt omkring akademiuddannelser

  • IKUF forbeholder sig retten til at nedskrive kursusgebyrer i forbindelse med akademiuddannelser, hvis det viser sig, at gebyret indeholder udgifter ud over det rene kursusgebyr. Alternativt vil IKUF henvise til anden og billigere udbyder
  • IKUF dækker ikke internatkurser og forplejning i forbindelse med akademiuddannelser, og kost dækkes kun i forbindelse med samtidig nødvendig og godkendt overnatning
  • Omstillingsfonden skal søges til dækning af kursusgebyret.

HK Privat Teknisk Landsforbund Dansk Metal CO Industri Fagligt Fælles Forbund Blik og Rør Dansk Industri Fødevareforbundet NNF Service Forbundet MFD Dansk El-forbund Dansk Jernbaneforbund
IKUF •
Vesterbrogade 6D, 4.sal •
1780 København V •
Tlf.: 3377 9130 •
Hverdage kl. 08:00-16:00 •
Mail: info@ikuf.dk
Sikker mail •
Persondata- og cookiepolitik