Udgifter ved andre uddannelser

Her kan du læse om udgifter, der kan søges om tilskud til uddannelse, der ikke er et AMU-kursus.

IKUF kun udbetaler de udgifter, der er dokumenteret og søgt om på forhånd. Kontoudtog eller dankortkvitteringer kan ikke godkendes som dokumentation.

Du kan ikke søge om tilskud til: kørsel med taxa og P-billetter. IKUF vil altid korrigere kursusgebyret, hvis det indeholder andre ydelser end det rene kursusgebyr, som fx wellness, internat m.v.

Du kan søge om tilskud til:

 • Deltagergebyr og obligatoriske bøger/bogpakke
 • 85% af dit løntab uden tillæg: Se her.

IKUF bruger ALTID dit bikort.

 • Kost og logi: Du kan kun få dækket udgifter til kost, hvis du har fået tilsagn om logi. Du kan søge logi mellem kursusdagene, hvis du har mere end 60 km til undervisningsstedet. Afstanden beregnes via www.maps.google.dk.
 • Logi dækkes ud fra den geografiske placering af uddannelsesstedet:
  • Hovedstadsområdet: Kr. 728,00
  • Århus: Kr. 650,00
  • Øvrige: Kr. 604,00
 • Vær opmærksom på, at du kan have en egenbetaling ved overnatning.  
 • Vær opmærksom på, om overnatningsstedet pålægger moms på prisen, du oplyses af dem.
 • IKUF dækker udgifter til hovedmåltider (én morgenmad, én frokost og én aftensmad). Småfornødenheder osv. er for egen regning. Kost kan maksimalt udgøre kr. 292,50 pr. dag. Sidste kursusdag dækkes dog kun morgenmad og frokost svarende til kr. 132,50. Der kan i særlige tilfælde bevilliges aftensmad på sidste kursusdag. 
 • Har du fået tilsagn om overnatning dagen før, dækkes aftensmad med maksimalt kr. 160 på denne dag
 • Overnatning dagen før kræver, at du mindst har 2,5 timer hver vej og skal søges på forhånd
 • Transportgodtgørelse: Der kan søges transportgodtgørelse efter de samme regler, som gælder i AMU-systemet.

Har du spørgsmål om SKAT

Særligt omkring Akademiuddannelser og kursusgebyr:

Bemærk at IKUF forbeholder sig ret til, at rette i kursusgebyrer søgt i forbindelse med Akademiuddannelser, hvis det viser sig, at gebyret indeholder udgifter ud over det rene kursusgebyr. IKUF dækker ikke internatkurser og forplejning i forbindelse med AU uddannelse, og kost dækkes kun i forbindelse med samtidig nødvendig overnatning. 

Se info-film
fra IKUF

HK Privat Teknisk Landsforbund Dansk Metal CO Industri Fagligt Fælles Forbund Blik og Rør Dansk Industri Fødevareforbundet NNF Service Forbundet MFD Dansk El-forbund Dansk Jernbaneforbund
IKUF •
Vesterbrogade 6D, 4.sal •
1780 København V •
Tlf.: 3377 9130 •
Hverdage kl. 08:00-16:00 •
Mail: info@ikuf.dk
Sikker mail •
Persondata- og cookiepolitik