Skip to main content

Fagforening

Find information, der kan hjælpe dine medlemmer

Opret ansøgning på vegne af medlem Hvem kan søge tilskud?

Vejledning til positivlisten

Positivlisten er en liste over de forhåndsgodkendte kurser som dit medlem kan søge på selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Spørgsmål og svar om selvvalgt uddannelse for lønmodtagere

Du skal dokumentere din deltagelse på selvvalgt uddannelse.

Har du søgt om et AMU-kursus: Vi indhenter dit bevis og faktura for deltagergebyret automatisk fra skolen og udbetaler din løn. Dette gælder for ansøgninger modtaget efter 01.01.2024 og du skal have søgt på et femcifret AMU-nummer (fx 21698 Grundlæggende, AI-baserede værktøjer i industrien). Har du fået godkendt andre udgifter end deltagergebyret, så skal du indsende faktura og kvittering for betaling.

Har du søgt anden uddannelse: Du skal sende dit bevis til info@ikuf.dk, via sikker mail eller uploade det på din ansøgning. Vi skal bruge faktura og kvittering for betaling af deltagergebyr og andet, som du har fået godkendt i din ansøgning. Din henvendelse bliver behandlet indenfor otte hverdage.

Pengene bliver altid overført til din NemKonto og din lønseddel sendes i e-Boks. Fonden bruger dit bikort.

Læs her hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke består.

Ja, vi tilbyder at forudbetale dit deltagergebyr direkte til uddannelsesstedet, hvis du ikke selv har mulighed for at lægge ud for det. Du kan anmode os om at forudbetale dit deltagergebyr ved at klikke ind på “min side” og klikke “anmod om forudbetaling”.

  • Fakturaen må kun indeholde kursusgebyr
  • Faktura på kursusgebyr skal være udstedt til og i ansøgers eget navn
  • Det er en betingelse for forudbetalingen, at du gennemfører det pågældende kursus ellers er du forpligtet til at betale det fulde deltagergebyr tilbage til os

SFKF: der forudbetales ikke gebyrer under 500 kr.

Hvis du ikke har mulighed for at indsende anmodningen om forudbetaling elektronisk, så kan du bruge den fysiske blanket her, men vær opmærksom på, at vi udfaser den fysiske blanket 01.08.2024. Du kan i stedet anmode som beskrevet ovenfor.

Download
Anmodningsblanket

Fonden har lavet en tilskudsberegner, så du kan regne ud, hvad du kan søge hos os. Beregnerne tager udgangspunkt i en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Der er forskel på, om du er time- eller månedslønnet. Satserne er fastlagt af organisationerne og kan ikke ændres. Beregningsskemaerne er senest opdateret i januar 2024.

Vi bruger altid dit bikort, da vi som fond ikke har mulighed for at bruge dit hovedkort.

Download
Månedslønnede
Download
Timelønnede

Ansatte under Industriens Overenskomst kan søge om kompensation for skifteholdstimer.

Du kan søge om de timer, du går glip af, når du skal på uddannelse, når du opretter din ansøgning.

Fonden dækker i henhold til overenskomsten i tidsrummet:

  • Mandag-fredag kl. 18-06
  • Lørdag-søndag kl. 14 – mandag kl. 06.

Du kan ikke søge om flere skifteholdstimer end de fraværstimer, du har søgt om at vi skal dække i forbindelse med den valgte uddannelse.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke ved, hvor mange skifteholdstimer du går glip af, kan du søge om det efterfølgende ved at indsende denne blanket til info@ikuf.dk.

Download
Skifteholdsblanket