Skip to main content

Om IKUF

IKUF står for Industriens KompetenceUdviklingsFond.

IKUF blev stiftet af DI – Dansk Industri og Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark (CO-industri) ved overenskomstfornyelsen i 2007.

Siden da har IKUF ydet tilskud til selvvalgt efteruddannelse og senere hen også aftalt uddannelse for ansatte i industrien. Formålet er at sikre udvikling af medarbejderes kompetencer for at kunne bevare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft.

Fonden yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

  • Industriens Overenskomst
  • Industriens Funktionæroverenskomst
  • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF
  • Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

Du kan søge tilskud til selvvalgt og aftalt uddannelse. 

I særlige situationer ved arbejdsmangel af midlertidig karakter, kan virksomheden, ved lokal enighed, søge om tilskud til kompetenceudviklingsstøtte.